به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

بحول و قوّه‌ی الهی، این نهاد قرانی از تاریخ اخذ مجوز که تابستان سال ۱۳۸۴ است، با هدف فعالیتهای متنوع قرانی(تربیت مدرس، نشر و آموزش قران)، در اجرای موعظت الهی و سنت نبی مکرم اسلام، به امرخطیر اشاعه‌ی فرهنگ غنی و انسان‌ساز قران مجید، می‌پردازد.