به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

آموزش قرآنی


از اهداف اصلی موسسه قرانی هدی، آموزش قرائت و مفاهیم اخلاقی و تربیتی و به تبع آن اصلاح و تغییر مثبت رفتارها و تقویت مبانی اعتقادی است. بدین منظور در قسمت آموزش قرانی، سعی می‌شود که در عناوین مختلف به موضوعات ذکر شده در درس‌های دنباله‌‌دار پرداخته شده به امید آنکه این اهداف محقق شود.