به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

شورای اداری


این نهاد قرانی یک روز در هفته از ساعت ۱۴ تا ۱۶ شورای اداری تشکیل می‌دهد. اعضای این شورا تمامی کارکنان مؤسسه قرانی هدی هستند و به بررسی موارد پیش آمده در هفته و مسائل آتی می‌پردازند. همچنین مسائل اداری و مدیریتی در این شورا برای افراد مربوطه آموزش داده می‌شود.


تذکّر: فعالیت این شورا از تاریخ ۹۰/۷/۳۰ شروع شده است.