به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

 کارکنان این مرکز قرانی در حال حاضر شامل افراد ذیل می‌باشند:

مسئول پژوهش

مسئول کتابخانه

کارشناس آموزش

مسئول تصحیح متون و کتاب‌های تألیفی

مسئول دبیر خانه

مسئول خدمات

مسئول پی گیری انجام کارهای مربوط به ساختمان جدید الاحداث واقع در منطقه سعادت آباد

مسئول آموزش

مسئول روابط عمومی

مسئول سایت

مسئول بایگانی