به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

مراسم های برگزارشده در سال ۱۳۹۲ :

  1. اردوی یک روزه پایان سال تحصیلی نواندیشان قرانی در تاریخ ۹۲/۲/۲۶ با حضور ۱۵ نفر
  2. اردوی یک روزه برای نواندیشان قرانی بعد از اتمام دوره تابستان در تاریخ ۹۲/۶/۱۰ با حضور ۲۴ نفر