به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید


رشته‌های تحصیلی مؤسسه‌ی تربیت مدرس قرآنی هدی

الف: رشته‌ی حفظ قرآن کریم

۱- حفظ موضوعی براساس یادگیری مفاهیم و واژه‌های اساسی و مورد نیاز زندگی اعم از تربیتی، اخلاقی (فردی و اجتماعی) اعتقادی (توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت) فروع دین (شامل آیات نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد،‌ امر به معروف، نهی از منکر، تولّی و تَبَری) به زبان دیگر اعتقادات، اخلاقیات و احکام، علم در قرآن، ایمان در قرآن، تقوی در قرآن و ...


۲- حفظ سوره‌های مشخص با اهداف خاص از قبل تعیین شده ، ۱-۲-۳و۴ واحدی (نظری و عملی)

۳- حفظ ۱ جزء با آموزش ترجمه (۳ واحد عملی ۲ واحد نظری)

۴- حفظ ۵ جزء با آموزش ترجمه (۱۵ واحد عملی و ۱۰ واحد نظری)

۵- حفظ ۱۰ جزء با آموزش ترجمه (۳۰ واحد عملی و ۲۰ واحد نظری)

۶- حفظ ۱۵ جزء با آموزش ترجمه (۴۵ واحد عملی و ۳۰ واحد نظری)

۷- حفظ ۲۰ جزء با آموزش ترجمه (۶۰ واحد عملی و ۴۰ واحد نظری)

۸- حفظ ۲۵ جزء با آموزش ترجمه (۷۵ واحد عملی و ۵۰ واحد نظری)

۹- حفظ ۳۰ جزء با آموزش ترجمه (۹۰ واحد عملی و ۶۰ واحد نظری)

 

دوره‌های زمانی حفظ کل قرآن: این دوره‌ها که معادل لیسانس است (پس از امتحان عملی و نظری) به صورت ذیل اجرا می‌شود:

الف : ۱ ساله

ب : ۲ ساله

ج : ۳ ساله

د : ۴ ساله

هـ : ۵ ساله

و : ۶ ساله


ب : رشته‌ی ‌ترجمه‌ی قرآن کریم

۱- ترجمه‌ی جمله‌ای یا مفهومی آیه‌ای         ۲- ترجمه‌ی تحت اللفظی          ۳- ترجمه‌ی تمامی کلمات قرآن


منابع و کتب ترجمه :

۱- ترجمه‌ی استاد آیت الله ناصر مکارم شیرازی

۲- ترجمه‌ی  استاد محمد مهدی فولادوند

۳- ترجمه‌ی استاد ابوالفضل بهرامپور

۴- ترجمه‌ی استاد دکتر کامران ماوردیانی و سایر ترجمه‌ها


ج : رشته‌ی قرائت قرآن حکیم

۱- روخوانی (۲ واحد نظری)

۲- روانخوانی (۲ واحد عملی)

۳- فصیح خوانی (۲ واحد عملی)

۴- تجوید۱، تجوید۲، تجوید ۳ و تجوید ۴ (۴ واحد عملی و نظری)

۵- صوت (۲ واحد عملی)

۶- لحن (۲ واحد عملی)

۷- ترتیل و تحقیق (۴ واحد عملی)

۸- نغمات قرآنی (۳ واحد نظری و عملی)

۹- شناخت قاریان مشهور قرآن ( ۲ واحد نظری)

۱۰- تاریخ قرائت (۲ واحد نظری)


د : رشته‌ی مفاهیم قرآن

۱- دوره‌های ۲ـ ۳ و ۴ ساله‌ی مفاهیم و ترجمه‌ی قرآن کریم (معادل ۵۰ واحد درسی)

۲- مفاهیم کلی قرآن (سوره‌ها و اجزاء، احزاب، نامها، پیامبران و ...  (معادل ۳ واحد درسی))

۳- مفاهیم و کلید واژه‌های قرآنی ( معادل ۴ واحد درسی)


هـ : رشته‌ی تفسیر قرآن شامل دوره‌ی ۴ ساله: معادل ۱۴۰ واحد درسی

۱- زبان قرآن (عربی صرف (تجزیه) و نحو (ترکیب)، اِعراب، وقف و ابتدا (معادل ۱۰ واحد نظری)

۲- تفسیر، تاریخ تفسیر، مشاهیر تفاسیر اهل سنت، مشاهیر تفاسیر شیعه و انواع تفسیر والمفسرون (معادل ۶ واحد نظری)

۳- تفسیر نور محسن قرائتی (معادل ۱۰ واحد نظری)

۴- تفسیر نمونه و خلاصه‌ی تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی و ... (معادل ۳۰ واحد نظری)

۵- تفسیر المیزان و خلاصه‌ی تفسیر المیزان علامه طباطبایی و ... (معادل۳۰ واحدنظری)

۶- تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی و ... (معادل ۱۰ واحد نظری)

۷- تفسیر مجمع البیان طبرسی (معادل ۲۰ واحد نظری)

۸- تفسیر کشاف محمود جاروالله زمخشری (معادل ۴ واحد نظری)

۹- تفسیر حضرت امام خمینی (ره)‌ (معادل ۱۰ واحد نظری)

۱۰- ترجمه‌های فارسی و انواع آن (معادل ۴ واحدنظری )

۱۱- تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار، خواجه عبدالله انصاری (میبدی) (معادل ۲ واحد نظری)

۱۲- پایان نامه (معادل ۴ واحد عملی)‌


و : تربیت مربی، معلم و مدرس قرآن

۱- تربیت مدرس قرآن (طرح جامع تربیت مربی، معلم و مدرس قرآن همانند دوره‌های کاردانی ۷۰ واحد درسی، کارشناسی ۱۴۰ واحد و کارشناسی ارشد ۳۲ واحد همسان دانشگاههای علوم قرآنی)

۲- روشها و فنون تدریس  (۳ واحد نظری)

۳- سنجش و اندازه گیری (۲ واحد نظری)

۴- مشاوره و راهنمایی (۲ واحد نظری)

۵- اخلاق در قرآن (۲ واحد نظری)

۶- آموزش فن بیان و خطابه با استناد به آموزهای قرآنی (۴واحد:۲ واحد نظری + ۲ واحد عملی)‌

۷- آموزش خانواده با تأکید بر روشهای تربیت قرآنی (۲ واحد نظری)

۸- اصول اعتقادی (توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت) در قرآن (۴ واحد نظری)

۹- احکام (فروعات ۱۰ گانه شیعه امامیه در قرآن) (۴ واحد نظری)

۱۰ – شناخت نهج البلاغه و امام علی (ع)‌ ( ۳واحد نظری)

۱۱- صحیفه‌ی سجادیه و امام سجاد (ع) (۲ واحد نظری)

۱۲- حدیث، روایات و اخبار ائمه‌ی هدی (ع) (۴ واحد نظری)

۱۳- تمرین معلم قرآن  (۴ واحد عملی)

۱۴-روش تدریس روخوانی و روانخوانی (۴ واحد نظری)

۱۵- روش تدریس حفظ قرآن (۴ واحد نظری)

۱۶- روش تدریس تجوید (۴ واحد نظری)

۱۷-علم ، عالم و ایمان در قرآن (۴ واحد نظری)


ز : نهضت قرآن آموزی

    روخوانی، روانخوانی، فصیح خوانی، ترتیل و تجوید یک  (۴ واحد درسی نظری و عملی)
    روخوانی و روانخوانی و مفاهیم برای دانش آموزان دبیرستان شاهد و هنرستان (۴ واحد نظری و ۲ واحد شفاهی)
    کلاس روش تدریس روخوانی و روانخوانی برای آموزگاران (معلمان) دبیران (۴ واحد (نظری و عملی)
    دوره‌های کوتاه مدت، روخوانی، روانخوانی، فصیح‌خوانی، ترتیل (۲ واحد عملی) و تجوید یک‌ برای‌کارکنان دولت


ح : علوم و تاریخ قرآن دوره‌ی یکساله معادل ۵۰ واحد درسی

آشنایی با قرآن شهید مطهری ج ۱ (۲ واحد نظری) ـ قرآن در اسلام علامه طباطبایی (۲ واحد نظری)  ـ‌ ‌اعجاز قرآن علامه طباطبایی (۲ واحد نظری) ـ‌ علوم قرآن آیت الله معرفت (۳ واحد نظری) ـ برهان زرکشی (۲ واحد نظری) ـ البیانِ آیت الله خویی (۳ واحد نظری) ـ التمهید فی علوم قرآن آیت الله معرفت (۱۲ واحد نظری) ـ الاتقان سیوطی (۴ واحد نظری)