به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید


گروه حفظ مؤسسه قرانی هدی یکی از زیر مجموعه‌های گروه آموزشی این نهاد محسوب می‌شود. در این موسسه گروه‌های حفظ در دوره‌های ۳ ساله، ۴ ساله، ۵ ساله و ۶ ساله حفظ قران کریم و مجید مجموعاً ۶۰ نفر فعالیت خویش را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده‌اند.

اساتید این مجموعه حافظان کل قران کریم و یا بعضاً حافظ ۲۵ جزء از قران کریم بوده و سرپرستی این گروه آموزشی بر عهده یکی از حافظان کل قران کریم است.