به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید


 

جدول برنامه ی آموزشی ترم دوم مؤسسه تربیت مدرس قرآنی هدی سال تحصیلی ۹۳

 


 


*** تذکر: برای جلوگیری از بروز مشکل در اخذ کارنامه، توصیه می شود حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب نمایید. ***